โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

วิธีดูแลตัวเองหลังการทำศัลยกรรมโครงหน้า

การทำศัลยกรรมโครงหน้า เป็นกระบวนการที่มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของใบหน้า ซึ่งหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น การดูแลตัวเองอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟู และฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ พร้อมกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองหลังการทำศัลยกรรมโครงหน้าอย่างเหมาะสม และปลอดภัยต่อการฟื้นฟูของร่างกายและจิตใจของผู้ทำศัลยกรรม ซึ่งรวมถึงข้อควรระวังที่ควรทราบเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่

ศัลยกรรมโครงหน้า

ศัลยกรรมโครงหน้า คืออะไร

ศัลยกรรมโครงหน้า คือ กระบวนการทางการแพทย์ที่เน้นไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อบริเวณใบหน้า โดยใช้เทคนิค และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งอาจเป็นการผ่าตัด หรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ ของใบหน้า เช่น การผ่าตัดโหนกแก้ม ผ่าตัดกราม ดูดไขมัน หรือเสริมคางให้โครงหน้าดูเรียวสวยขึ้น ซี่งมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้รับบริการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และปลอดภัยในกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปหน้า การทำศัลยกรรมโครงหน้าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้โดยตรง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาสวยงาม สมส่วน ปลอดภัย และเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

ควรดูแลตัวเองอย่างไรหลังทำ?

การดูแลตัวเองหลังการทำศัลยกรรมโครงหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็ว ลดอาการบวมช้ำ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีการที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

  1. การพักผ่อน ควรให้ร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับให้ครบ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยนอนหนุนศีรษะให้สูงเพื่อช่วยลดอาการบวม และป้องกันการกระทบกระเทือนที่มากเกินไปจากการขยับ
  2. การดูแลแผล: ควรรักษาความสะอาดของแผลอย่างใส่ใจ และเปลี่ยนผ้าพันแผลตามที่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและช่วยให้แผลหายได้เร็วขึ้น
  3. การประคบเย็น: ประคบเย็นบริเวณที่ผ่าตัด โดยใช้ถุงน้ำแข็งหรือผ้าชุบน้ำเย็น ช่วง 2-3 วันแรก ประคบบริเวณที่ผ่าตัดเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อช่วยลดอาการบวมและป้องกันการอักเสบของแผลบริเวณโครงหน้า
  4. การเลือกรับประทานอาหาร: ควรรับประทานอาหารอ่อน ๆ และง่ายต่อการย่อย เช่น โจ๊ก ซุป ไข่ต้ม ผัก และผลไม้ เพื่อช่วยร่างกายในการฟื้นฟูในอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน วิตามินซี วิตามินเอ และการดื่มน้ำเยอะ ๆ
  5. การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรง: ควรงดกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกำลังมาก หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บในช่วงแรกหลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันการบวมช้ำของแผล และภาวะแทรก ซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การออกกำลังกาย การยกของหนัก การก้ม ๆ เงย ๆ หรือการโน้มตัว
  6. การรับประทานยา: ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งให้ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยทำให้แผลสมานและฟื้นตัวเร็วขึ้น
  7. การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์: ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการดูแลแผล การใช้ยา และกำหนดการนัดหมายติดตามการฟื้นฟูหลังการผ่าตัด เพื่อให้แพทย์ตรวจสุขภาพ และปรับปรุงแผนการดูแลอย่างเหมาะสมต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้รักษา

ข้อควรระวังที่ควรรู้!

1. อาหารที่ไม่ควรรับประทาน

อาหารรสจัด: งดรับประทานอาหารรสจัด เปรี้ยว เค็ม เผ็ด มัน หรืออาหารหมักดอง หลังการทำศัลยกรรม เพราะอาจเกิดจากความเสี่ยงต่อระบบย่อยอาหารและอวัยวะภายในร่างกายหลังการผ่าตัด เนื่องจากการทำศัลยกรรมอาจทำให้ระบบทางเดินอาหาร หรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือตับมีความอ่อนแอ หรือยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ อาหารที่มีรสจัดอาจกระตุ้นให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ทำให้ระบบย่อยอาหารเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหรือการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวหรือผลลัพธ์หลังการผ่าตัดได้

อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ: การบริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ ได้ เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหรือแบคทีเรียอยู่ภายในอาหาร การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไปทำให้เชื้อโรคและสารพิษที่เกิดจากการปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักฟื้นหลังการทำศัลยกรรมได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท้องเสีย ปวดท้อง อาเจียน เป็นต้น การเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ทำให้ร่างกายอ่อนแอ และฟื้นตัวจากแผลผ่าตัดได้ช้าลง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด: งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหลังการผ่าตัดโครงหน้า เนื่องจากมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนเร็ว เพิ่มความเสี่ยงในการเลือดออก และแผลหายช้า ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะตกลงหากดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการพักฟื้น นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาบางชนิด โดยเฉพาะยาแก้ปวด และยาแก้อักเสบ

2. รับมือกับสุขภาพจิต

ยอมรับและเข้าใจความเปลี่ยนแปลง: การรับรู้ ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรูปหน้า และร่างกายหลังการทำศัลยกรรมเป็นขั้นตอนสำคัญ ซึ่งอาจมีความกังวลหรือความเครียดในช่วงเริ่มต้น แต่เมื่อเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปรับตัวกับตนเองในรูปลักษณ์โครงหน้าในแบบใหม่ได้ จะช่วยให้มีความมั่นใจและความสบายใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่งขึ้น

พูดคุยกับคนที่ไว้วางใจ: การแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์กับคนที่คุณไว้วางใจ เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณรับมือกับความรู้สึกทางลบ ความกังวล และความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาพักฟื้น

ปรึกษาจิตแพทย์: หลังทำศัลยกรรม หากเกิดความรู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า เครียด หรือมีปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ การปรึกษาจิตแพทย์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากอาจมีความคาดหวังของผู้รักษา และการรับมือกับผลตอบรับจากสังคมรอบข้าง ซึ่งอาจเกิดความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ ยิ่งโดยเฉพาะการผ่าตัดโครงหน้า เพราะเป็นภาพลักษณ์ความสวยงามส่วนบุคคล

หลังการทำศัลยกรรมโครงหน้า การดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้น โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูสุขภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ การเลือกโรงพยาบาลศัลยกรรมที่ดี จะช่วยให้ศัลยกรรมในแต่ละครั้งเป็นไปได้อย่างราบรื่น ที่ “ลีเอนจาง” เราคือโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีที่ให้บริการด้านศัลยกรรม และฟื้นฟูสุขภาพในระดับที่เป็นเลิศและมีคุณภาพ ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น การยกกระชับหน้า การสริมจมูกเกาหลี  ทำตาสองชั้น แก้หนังตา ปรับโครงหน้า หรือการฉีดไขมันหน้าเด็ก ด้วยโซลูชั่นความงามที่แท้จริงสำหรับคุณ ติดต่อรับคำปรึกษา หรือดูบริการเพิ่มเติมได้ที่ https://thlienjang.com   

บทความล่าสุดของเรา