โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

LIENJANG PLASTIC SURGERY

ดูดไขมันหน้าโททอลV คือ?

กรณีกระดูกเล็ก แต่เนื้อเยื่อต่างๆ
เช่น ไขมันหรือกล้ามเนื้อเยอะ
ทำให้ใบหน้าดูใหญ่

เป็นการผ่าตัด ขจัดไขมันที่เหนียงและแก้ม
โดยไม่มีการผ่าตัดกระดูก สร้างไลน์คางให้เป็นวีไลน์
อย่างกลมกลืน

LIENJANG PLASTIC SURGERY

ดูดไขมันหน้าโททอลV

ใช้เข็มที่บางมากๆ ทำลายและขจัดไขมัน

ด้วยวิธีการ ที่ทำให้เกิดการเสียหายน้อยที่สุด

เพิ่มความยืดหยุ่นผิว

ใช้แคนนูล่าขนาดเล็ก

ที่ใช้สำหรับการดูดไขมันโดยเฉพาะ

ดูดไขมันที่ถูกทำลาย

สร้างไลน์ที่ถูกซ่อนอยู่

แก้ไขแบบรวมหลายชั้น

ผิวหนัง + ไขมัน + กล้ามเนื้อ

ดูดไขมันหน้าโททอลV

LIENJANG PLASTIC SURGERY

ดูดไขมันหน้าโททอลV

เหมาะสำหรับ

LIENJANG PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

#ลีเอนจาง #โททอลV #ผ่าตัดดูดไขมันหน้าโททอลV

#ดูดไขมันหน้า #ขจัดไขมัน #ลิฟติ้ง