โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

แนะนำทีมแพทย์

ทีมแพทย์ของเรา

พบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณหมอจางยองอู

ศัลยแพทย์

Dr. Chang Young Woo

Board Certified Plastic Surgeon

Representative plastic surgeon of Lienjang Medica Group

kim-jeong-bae_lienjang doctors

คุณหมอคิมจองแบ

ศัลยแพทย์

Dr. Kim Jeong Bae

Plastic Surgeon

choi-sang-rok_lienjang-doctors

คุณหมอชเวซังรก

ศัลยแพทย์

Dr. Choi Sang Roke

Plastic Surgeon

choi-won-il_lienjang-doctors

คุณหมอชเววอนอิล

ศัลยแพทย์

Dr. Choi Won Il

Plastic Surgeon

คุณหมอโคฮโยซอน

ศัลยแพทย์

Dr. Ko Hyo Sun

Plastic Surgeon

anesthetist lee se jin lienjang doctor

คุณหมอลีเซริน

วิสัญญีแพทย์

Dr. Lee Se Rin

Anesthesiologist

moon-geon-hak_hair-implant_lienjang-doctors

คุณหมอมุนกอนฮัก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม

Dr. Moon Geon Hak

Hair Implant Doctor

yoo-seung-woo_lienjang-doctors

คุณหมอยูซึงอู

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Yoo Seung Woo

Aesthetic Doctor

lee-se-hyun_lienjang_doctors

คุณหมอลีเซฮยอน

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Lee Se Hyun

Aesthetic Doctor

oh-won-jong_lienjang-doctors-dermatologist

คุณหมอโอวอนจง

แพทย์ผิวหนัง

Dr. Oh Won Jong

Dermatologist

yeo-in-gwon_dermatologist

คุณหมอยออินควอน

แพทย์ผิวหนัง

Dr. Yeo In Gwon

Dermatologist

kim-hye-won_lienjang-doctors

คุณหมอคิมฮเยวอน

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Kim Hye Won

Aesthetic Doctor

jo-sung-hee_lienjang_doctors

คุณหมอโจซึงฮี

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Cho Sung Hee

Aesthetic Doctor

คุณหมอควอนโอซึง

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Kwon Oh Seung

Aesthetic Doctor

คุณหมอคิมแดยุน

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Kim Dae Yoon

Aesthetic Doctor

คุณหมอโจยองจุน

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Jo Yong Jun

Aesthetic Doctor