แนะนำทีมแพทย์

ทีมแพทย์ของเรา

พบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

4 สาขาที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สถานที่ที่ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอยู่

คุณหมอจางยองอู

ศัลยแพทย์

Dr. Chang Young Woo

Board Certified Plastic Surgeon

Representative plastic surgeon of Lienjang Medica Group

คุณหมอคิมจองแบ

ศัลยแพทย์

Dr. Kim Jeong Bae

Plastic Surgeon

คุณหมอปาร์คด็อกจุน

ศัลยแพทย์

Dr. Park Deok Jun

Plastic Surgeon

คุณหมอชเวซังรก

ศัลยแพทย์

Dr. Choi Sang Roke

Plastic Surgeon

คุณหมอชเววอนอิล

ศัลยแพทย์

Dr. Choi Won Il

Plastic Surgeon

คุณหมอยออินควอน

แพทย์ผิวหนัง

Dr. Yeo In Gwon

Dermatologist

คุณหมอ โอวอนจง

แพทย์ผิวหนัง

Dr. Oh Won Jong

Dermatologist

คุณหมอจางอูซอน

แพทย์ผิวหนัง

Dr. Jang Woo Sun

Aesthetic Doctor

คุณหมอมุนกอนฮัก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม

Dr. Moon Geon Hak

Hair Implant Doctor

คุณหมอยูซึงอู

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Yoo Seung Woo

Aesthetic Doctor

คุณหมอคิมฮเยวอน

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Kim Hye Won

Aesthetic Doctor

คุณหมอโจซึงฮวี

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Cho Sung Hee

Aesthetic Doctor

คุณหมอลีเซฮยอน

เมดิคอลด็อกเตอร์ (md)

Dr. Lee Se Hyun

Aesthetic Doctor

คุณหมอคิมฮันกยอล

แพทย์หูคอจมูก

Dr. Kim Han Kyeol

ENT Doctor

คุณหมอลีเซริน

วิสัญญีแพทย์

Dr. Lee Se Rin

Anesthesiologist