โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

ฉีดสลายไขมันสัดส่วนที่ช่วยลดเซลล์ไขมัน

ลีเอนจาง

ฉีดสลายไขมันสัดส่วน

ONLY LIENJANG

NO สเตียรอยด์! NO PPC!

ลีเอนจาง ฉีดสลายไขมันสัดส่วน

กำจัดไขมันส่วนเกินและจัดการเซลลูไลท์ได้อย่างแม่นยำ

และทรงพลังกว่า! กำจัดเซลล์ไขมันได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยส่วนผสมที่ปลอดภัย!

ฉีดสลายไขมันสัดส่วนด้วยสูตรลับเฉพาะที่พัฒนาขึ้น

โดยลีเอนจาง

LIENJANG BODY SLIM

ฉีดสลายไขมันสัดส่วน

No สเตียรอยด์! 

No PPC!

ทำไมจึงสำคัญ?

อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงของสีผิวและรอยบุ๋มเนื่องจาก

อาการแพ้  อาการเลือดออกผิดปกติและประจำเดือนผิด

ปกติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของการหลั่งฮอร์โมน 

รวมถึงอาจมีอาการอาเจียนและเวียนศีรษะร่วมด้วย

ไม่เพียงแต่กำจัดไขมันเท่านั้น แต่ยังกำจัดเนื้อเยื่อของผิว

โดยรอบ จึงทำให้เกิดการอักเสบและก่อตัวเป็นหนองซึ่ง

เป็นอาการจากผลข้างเคียง โดยเป็นตัวยาที่ถูกห้ามใช้ใน

ส่วนผสมของยาสลายไขมัน

LIENJANG BODY SLIM

สลายไขมันอย่างรวดเร็วด้วยส่วนผสมที่ทรงพลัง!

ลีเอนจาง ฉีดสลายไขมันสัดส่วน

เพื่อหุ่นที่ผอมเพรียว!

ปรับปรุงไขมันบางส่วนและแก้ไขบอดี้ไลน์ให้มีความยืดหยุ่น

และผอมเพรียวโดยการเลือกกำจัดไขมันในบริเวณที่มีไขมันอยู่ 

เช่น ต้นแขน ปีกข้าง ต้นขา เป็นต้น

สลายไขมันอย่างตรงจุดในส่วนที่ลดยาก

ฉีดสลายไขมันสัดส่วน พรีเมียม

ที่ทรงพลังกว่าเดิม

LIENJANG BODY SLIM

การฉีดสลายไขมันสัดส่วนด้วยส่วนผสมเข้มข้นที่

ทรงพลังกว่า เป็นการกำจัดไขมันอย่างตรงจุด

ในบริเวณที่มีไขมันที่ไม่จำเป็นสะสมอยู่ ช่วยล

จำนวนเซลล์ไขมันและรักษามวลกล้ามเนื้อ

เพื่อสร้างบอดี้ไลน์ให้มีความยืดหยุ่น

ฉีดสลายไขมันแบบเดียวกัน? ที่ลีเอนจางแตกต่างกว่า

ความแตกต่างในรายละเอียด

ของการฉีดสลายไขมันสัดส่วน

LIENJANG BODY SLIM LINE DETAIL

ฉีดทุกจุดที่ต้องการ! 

สานฝันการสร้างบอดี้ไลน์ใหม่ให้กลายเป็นจริง!

บริเวณที่สามารถ

ฉีดสลายไขมันสัดส่วน

LIENJANG BODY SLIM LINE DETAIL

กำจัดไขมันและเซลลูไลท์ในจุดที่เป็นกังวล

ลดขนาด พร้อมสร้างไลน์และความยืดหยุ่นในขั้นตอนเดียว

สร้างบอดี้ไลน์ในฝัน

ตามแบบที่ต้องการ

ด้วยการฉีดสลายไขมันสัดส่วน