โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

ฟื้นฟูปัญหาผิว ด้วยเทคนิคเฉพาะของลีเอนจาง

รีจูรัน ฮีลเลอร์

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

Check Point 1

แนะนำรีจูรันฮีลเลอร์

รีจูรันฮีลเลอร์ ช่วยในการฟื้นบำรุงผิว

กระตุ้นการฟื้นฟูผิวใหม่ ในช่วงอายุ 20-30-40 ปี

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

Check Point 2

หลักการทำงาน
ของรีจูรันฮีลเลอร์

รีจูรันฮีลเลอร์ เป็นการฉีดสาร PN ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ที่เหมาะกับร่างกายของมนุษย์เข้าสู่ผิว

ช่วยเพิ่มความสามารถ ในการฟื้นฟูและรักษาผิว

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

Check Point 3

ประสิทธิภาพของรีจูรันฮีลเลอร์

การฉีดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาผิวให้ดียิ่งขึ้น

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

LIENJANG REJURAN HEALER

Before & After

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว
ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

Rejuran Healer Point

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

※ผลลัพธ์ ความเจ็บปวด และระยะเวลาการฟื้นตัว

อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

สวยอย่างปลอดภัยที่ลีเอนจาง

LIENJANG REJURAN HEALER

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

ทำร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

ข้อควรระวังหลังรับบริการ

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว

ปลุกพลังธรรมชาติของผิว

ให้เปล่งประกายด้วยตัวเอง

ลีเอนจาง รีจูรันฮีลเลอร์

ผิวกระจ่างใส ฉีดผิว ผิวโกลว์ ผิวฉ่ำวาว