โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

LIENJANG PLASTIC SURGERY

การเสริมซิลิโคนคาง คือ?

กรณีปลายคางยุบเข้าไปด้านใน หรือความยาวไม่เพียงพอ ทำให้เห็นไลน์ระหว่างกรอบหน้ากับคอ ไม่ชัดเจน และปากดูยื่นออกมา

เป็นการผ่าตัดเสริมวัสดุเทียม ตามขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมกับ ปลายคาง ด้วยวิธีการกรีดแผลในปาก และใส่ซิลิโคนอย่างปลอดภัย

LIENJANG PLASTIC SURGERY

การเสริมซิลิโคนคาง

หลังกรีดแผลในปาก
ใส่วัสดุเทียมขนาดที่เหมาะสมแบบ1:1

LIENJANG PLASTIC SURGERY

การเสริมซิลิโคนคาง

เหมาะสำหรับ

LIENJANG PLASTIC SURGERY

การเสริมซิลิโคนคาง
ทำไมต้องที่ลีเอนจาง?

LIENJANG PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

#โครงหน้า #ศัลยกรรมโครงหน้า 

#คาง #เสริมคาง #ซิลิโคนคาง

เทคนิคและประสบการณ์การผ่าตัดอย่างเต็มเปี่ยม

การศัลยกรรมโครงหน้าของลีเอนจาง

ดำเนินการรักษาโครงหน้ามานานกว่า 10ปี

ศัลยแพทย์รับผิดชอบดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา

การผ่าตัด ตลอดจนการตรวจเช็คหลังผ่าตัด

ผ่าตัดอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาลักษณะเฉพาะของแต่ละท่าน

การวินิจฉัยด้วย 3D-CT ที่ล้ำสมัย

แพทย์เฉพาะทางด้านโครงหน้า รับผิดชอบดูแลด้วยตัวเอง

ระบบความปลอดภัย

ลีเอนจางในฐานะโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญ

กับคุณค่าที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับผิดชอบ

ความปลอดภัยและสุขภาพของคนไข้ทุกท่าน

การวางยาอย่างปลอดภัย โดยวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

จัดตั้งระบบความปลอดภัยในระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

โปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัด

ลีเอนจางมีโปรแกรมดูแลโครงหน้าอย่างมีระบบ

เราพยายามที่จะเพิ่มความพอใจของลูกค้า

และสร้างผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

เลเซอร์ฟื้นฟู เพื่อลดบวม

การดูแลด้วยเครื่องความถี่สูง

ตรวจอาการเป็นประจำ