โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

เติมเต็มความงามให้ชั้นผิว

ฟิลโรด

สกินบูสเตอร์ผิวยืดหยุ่น

ส่วนผสมพิเศษช่วยฟื้นฟูผิว

LIENJANG FILLROAD

ฟิลโรด

สกินบูสเตอร์ที่ช่วยย้อนวัยผิว

ด้วยส่วนผสมเฉพาะสำหรับการฟื้นฟูผิว


ฟิลโรด สารสกัด PN จากปลาเทราส์ที่เป็นปลาสายพันธุ์

เดียวกับปลาแซลมอล หลังจากฉีดเข้าที่ชั้นหนังแท้

จะช่วยฟื้นฟูผิวที่เสีย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

เป็นสกินบูสเตอร์ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น

และความแข็งแรงให้ผิวหนัง


LIENJANG FILLROAD

สร้างผิวใหม่ ด้วยการกระตุ้นและเติมเต็มชั้นผิว

ฟิลโรด

ฟื้นฟูผิวจากภายใน

LIENJANG FILLROAD

มีความปลอดภัยสูง ด้วยส่วนผสมเหมือนร่างกายมนุษย์

[PN] ส่วนผสมหลัก

ของฟิลโรด คือ ?

LIENJANG FILLROAD

เพื่อผิวที่แข็งแรงและงดงาม

ฟิลโรด

4POINTS

LIENJANG FILLROAD

ฟิลโรด

เหมาะสำหรับ

LIENJANG FILLROAD

เคล็ดลับฟื้นฟูความยืดหยุ่นผิว

เพื่อความแข็งแรงของชั้นผิว

ลีเอนจาง ฟิลโรด