โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram
จองคิว
BEAUTY, Right NOW!

ผ่าตัดลดโหนกแก้ม 3D ลีเอนจาง

เลิกยึดติดกับราคาที่ต้องถูก . เวลาผ่าตัดต้องน้อย . โหนกแก้มตัดออกกี่ mm.

แต่หันมาตรวจสอบอย่างการผ่าตัดอย่างปราณีต และให้ความสำคัญกับการยึดติด 2 ชั้น

โหนกแก้มที่เข้ารูปสวยงาม . เคยนึกถึงการผ่าตัดที่ผลออกมาดีๆบ้างมั้ย?

โหนกแก้มที่สวยงาม จากการผ่าตัด
ถ้าเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมลีเอนจาง เราทำได้อย่างแน่นอน

โหนกแก้มที่งดงามตามความคิดของลีเอนจางคือ?

ส่วนของโหนกแก้ม 45องศา ต้องไม่ล้มหรือยื่นออกมา

และเชื่อมต่ออย่างละมุนกับส่วนของโหนกแก้มใต้ตา

LIENJANG BEST CONTOURING SURGERY

ผ่าตัดลดโหนกแก้ม 3D ลีเอนจาง

การยึดติด 2 ชั้นอย่างสมบูรณ์

ดำเนินการยึดติด 2 ชั้นอย่างแข็งแรง เพื่อเป็นการป้องกัน แก้มหย่อนคล้อย, แก้มตอบ, กระดูกไม่เชื่อมติดกันหลังผ่าตัด

การสอดแทรกอย่างปราณีต

ด้วยความรู้ด้านการผ่าตัดโครงหน้ามากกว่า 10ปี ดำเนินการสอดแทรกอย่างปราณีต ระหว่างผ่าตัดเลือดออกน้อย ทำให้หลังผ่าตัดบวมน้อย และฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

วิธีผ่าตัดกระดูกโดยรักษาเส้นประสาท

ดำเนินการผ่าตัดกระดูกโดยรักษาเส้นประสาท ความรู้สึกไม่เสียหาย เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบข้างเคียงตามมาหลังจากผ่าตัดโหนกแก้ม

ทำไม?

ทำไมการยึดติดสองชั้น . การยึดติดอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ?

การยึดเกาะอย่างแน่นหนาของกระดูกโหนกแก้มเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ในการลดโหนกแก้ม หากระดูกไม่ยึดติดกัน อาจจะทำให้ส่งผลกระทบข้างเคียงต่างๆ เช่น แก้มหย่อนคล้อยจากการไม่เชื่อมติดกันของกระดูก ความผิดปกติขณะเคี้ยวอาหาร หรือ แก้มยุบเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องมีการยึดติด 2 ชั้นอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันการเกิดอาการดังกล่าว

ทำไมการสอดแทรกอย่างปราณีต
จึงเป็นสิ่งสำคัญ?

คนไข้ผ่าตัดโหนกแก้ม 3D จริง [หลังผ่าตัด 3วัน]

คนไข้ผ่าตัดโหนกแก้ม 3D จริง [หลังผ่าตัด 3วัน]

ด้วยความรู้ด้านการผ่าตัดโครงหน้ามากกว่า 10ปี ของคุณหมอชเวซังรก

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าของลีเอนจาง

ดำเนินการสอดแทรกอย่างปราณีต ระหว่างผ่าตัดเลือดออกน้อย

ทำให้หลังผ่าตัดบวมน้อย คนไข้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมวิธีผ่าตัดกระดูกโดยรักษาเส้นประสาท
โหนกแก้ม จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ความรู้สึกตรงโหนกแก้มหายไป?

วิธีผ่าตัดกระดูกของลีเอนจาง
รักษาเส้นประสาทโหนกแก้ม

กรณีที่คุณหมอตัดกระดูกโหนกแก้มสูงเกินไปอย่างอย่างไม่ระมัดระวัง จะทำให้เส้นประสาทโครงหน้า เสียหายหนักมาก และถึงแม้ว่าจะรักษาเส้นประสาทโดยรอบไว้ได้ แต่ก็อาจจะเหลือผลกระทบข้างเคียงเกี่ยวกับประสาทความรู้สึกเกิดขึั้นอย่างรุนแรงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสียหายของเส้นประสาทความรู้สึก โรงพยาบาลศัลยกรรมลีเอนจาง ดำเนินการผ่าตัดกระดูกอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาเสินประสาทเอาไว้ไม่ให้เกิดผลกระทบในภายหลัง

 

รูปทรงโหนกแก้มทั้งหมด!

ตรวจอย่างละเอียดด้วย 3D-CT เลือกวิธีการผ่าตัดที่หลากหลาย

ตามลักษณะของโหนกแก้ม โดยไม่มีความผิดพลาดแม้แต่ 1มม.

ผ่าตัดลดโหนกแก้ม 3D ลีเอนจาง

การผ่าตัดอย่างแตกต่างที่เหมาะสมกับรูปทรงของโหนกแก้ม

กรณีโหนกแก้มด้านข้างยื่นออกมาเยอะ

: เลื่อนโหนกแก้มมาด้านหน้า

+จัดโหนกแก้ม โดยไม่ต้องตัดส่วนกระดูกโหนกแก้ม 45องศา

กรณีโหนกแก้มด้านข้าง และโหนกแก้ม 45องศา ยื่นออกมาทั้งหมด

: ตัดส่วนกระดูกโหนกแก้ม 45องศาเล็กน้อย

+เลื่อนโหนกแก้มด้านข้าง + จัดโหนกแก้ม

กรณีโหนกแก้ม 45องศายื่นออกมาเยอะ

: ตัดส่วนกระดูกโหนกแก้ม 45องศาขนาดปานกลาง +

เลื่อนโหนกแก้มด้านข้าง + จัดโหนกแก้ม

ตัดส่วนกระดูกโหนกแก้ม 45 องศา

ตัดในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น!

เทคนิคและประสบการณ์ผ่าตัดอย่างเต็มเปี่ยม

การศัลยกรรมโครงหน้าของโรงพยาบาลลีเอนจาง ศัลยแพทย์ดำเนินการรักษาโครงหน้ามานานกว่า 10ปี และศัลยแพทย์ของลีเอนจาง ยังรับผิดชอบดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา การผ่าตัด ตลอดจนการตรวจเช็คหลังการผ่าตัด

มีการผ่าตัดอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา

ลักษณะเฉพาะของลูกแต่ละท่าน

การวินิจฉัยด้วย 3D-CT ที่ล้ำสมัย

แพทย์เฉพาะทางด้านโครงหน้า

เป็นผู้ดูแลรักษาโดยตรง

ระบบความปลอดภัย

ในฐานะที่โรงพยาบาลลีเอนจางให้ความสำคัญกับเรื่องของมนุษยธรรม เราจึงพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีของลูกค้า

การวางยาอย่างปลอดภัย

โดยวิสัญญีแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

จัดตั้งระบบความปลอดภัยระดับ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ

เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

โปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัด

ลีเอนจางมีโปรแกรมดูแลโครงหน้าอย่างเป็นระบบ เพราะเรามีความมุ่งม้่นที่จะเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และต้องการให้ผลลัพธ์ที่ออกมาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

เลเซอร์ฟื้นฟู เพื่อลดบวม

การดูแลด้วยเครื่องความถี่สูง

ตรวจอาการเป็นประจำ