โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram
BEAUTY, Right NOW!

เลิกยึดติดกับราคาที่ต้องถูก . เวลาผ่าตัดต้องน้อย .
โหนกแก้มตัดออกกี่mm.

แต่มาตรวจสอบศัลยกรรม อย่างปราณีต
และการยึดกระดูก 2 ชั้นกันดีกว่า

คุณคิดว่าโหนกแก้มที่งดงาม
คือ โหนกแก้มที่ผ่าตัดออกมาดีใช่ไหม?

ศัลยกรรมโหนกแก้มให้ออกมางดงาม
ถ้าเป็นลีเอนจาง ทำได้แน่นอน!

โหนกแก้มที่งดงามตามความคิดของลีเอนจาง คือ?

ส่วนของโหนกแก้ม 45องศา

ต้องไม่ยุบเข้าไปหรือยื่นออกมา

และเชื่อมต่ออย่างละมุน

กับส่วนของโหนกแก้มใต้ตา

เมื่อมองด้านหน้า ไลน์โดยรวมเรียบเนียน

ไม่รู้สึกว่ามีส่วนที่ยื่นออกมา


LIENJANG BEST CONTOURING SURGERY

ผ่าตัดลดโหนกแก้ม 3D ลีเอนจาง

การยึดติด 2 ชั้นอย่างสมบูรณ์

ดำเนินการยึดติด 2 ชั้นอย่างแข็งแรง เพื่อเป็นการป้องกัน แก้มหย่อนคล้อย, แก้มตอบ,กระดูกไม่เชื่อมติดกันหลังผ่าตัด

การสอดแทรกอย่างปราณีต

ด้วยความรู้ด้านการผ่าตัดโครงหน้ามากกว่า 10ปี ดำเนินการสอดแทรกอย่างปราณีต ระหว่างผ่าตัดเลือดออกน้อย ทำให้หลังผ่าตัดบวมน้อย และฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ผ่าตัดกระดูกโดยไม่ทำให้เส้นประสาทเสียหาย

ดำเนินการผ่าตัดกระดูกโดยรักษาเส้นประสาทความรู้สึก ไม่ให้เสียหาย เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบข้างเคียงตามมาหลังจากผ่าตัดโหนกแก้ม

การยึดติดสองชั้น
และการยึดติดอย่างสมบูรณ์

ทำไม จึงเป็นสิ่งสำคัญ?

การยึดเกาะอย่างแน่นหนา
ของกระดูกโหนกแก้มเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ในการลดโหนกแก้ม หากกระดูกไม่ยึดติดกัน อาจทำให้เกิดผลกระทบข้างเคียงต่างๆ เช่น แก้มหย่อนคล้อยเจากการไม่เชื่อมติดกันของกระดูก, ความผิดปกติขณะเคี้ยวอาหาร หรือ แก้มยุบเกิดขึ้นไป จึงจำเป็นต้องมีการยึดติด 2ชั้นอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันการเกิดอาการดังกล่าว

การสอดแทรกอย่างปราณีต

ทำไม จึงเป็นสิ่งสำคัญ?

รีวิวศัลยกรรมเกาหลี คนไข้ผ่าตัดโหนกแก้ม 3D จริง [หลังผ่าตัด 3วัน]

รีวิวศัลยกรรมเกาหลี โหนกแก้ม 3D จริง [หลังผ่าตัด 3วัน]

ทำไมถึงต้องผ่าตัดโครงหน้า
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมในเกาหลี?

ด้วยความรู้ด้านการผ่าตัดโครงหน้ามากกว่า 10ปี ของคุณหมอชเวซังรก

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าของลีเอนจาง

ดำเนินการสอดแทรกอย่างปราณีต ระหว่างผ่าตัดเลือดออกน้อย

ทำให้หลังผ่าตัดบวมน้อย คนไข้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

การผ่าตัดกระดูก
โดยไม่ทำให้เส้นประสาทเสียหาย

ทำไม จึงเป็นสิ่งสำคัญ?

ความรู้สึกตรงโหนกแก้มหายไป

วิธีศัลยกรรมกระดูกของลีเอนจาง
รักษาเส้นประสาทโหนกแก้ม

กรณีที่คุณหมอตัดกระดูกโหนกแก้มสูงเกินไปอย่างอย่างไม่ระมัดระวัง จะทำให้เส้นประสาทโครงหน้า เสียหายหนักมาก และถึงแม้ว่าจะรักษาเส้นประสาทโดยรอบไว้ได้ แต่ก็อาจจะเหลือผลกระทบข้างเคียงเกี่ยวกับประสาทความรู้สึกเกิดขึั้นอย่างรุนแรงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสียหายของเส้นประสาทความรู้สึก โรงพยาบาลศัลยกรรมลีเอนจาง ดำเนินการผ่าตัดกระดูกอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาเสินประสาทเอาไว้ไม่ให้เกิดผลกระทบในภายหลัง


LIENJANG PLASTIC SURGERY

รูปทรงโหนกแก้มทั้งหมด!

ตรวจอย่างละเอียดด้วย 3D-CT

เลือกวิธีการผ่าตัดที่หลากหลาย

ตามลักษณะของโหนกแก้ม

โดยไม่มีความผิดพลาดแม้แต่ 1มม.

การผ่าตัดอย่างแตกต่างที่เหมาะสม
กับรูปทรงของโหนกแก้ม

ผ่าตัดลดโหนกแก้ม 3D ลีเอนจาง

กรณีโหนกแก้มด้านข้างยื่นออกมาเยอะ

: เลื่อนโหนกแก้มมาด้านหน้า
+จัดโหนกแก้ม โดยไม่ต้องตัดส่วนกระดูกโหนกแก้ม 45องศา

กรณีโหนกแก้มด้านข้าง
และโหนกแก้ม 45องศา
ยื่นออกมาทั้งหมด

: ตัดส่วนกระดูกโหนกแก้ม 45องศาเล็กน้อย
+เลื่อนโหนกแก้มด้านข้าง + จัดโหนกแก้ม

กรณีโหนกแก้ม 45องศายื่นออกมาเยอะ

: ตัดส่วนกระดูกโหนกแก้ม 45องศาขนาดปานกลาง
+ เลื่อนโหนกแก้มด้านข้าง + จัดโหนกแก้ม

ตัดส่วนกระดูกโหนกแก้ม 45 องศา

เท่าที่จำเป็นเท่านั้น!

#โครงหน้า #ลีเอนจาง #ศัลยกรรมโครงหน้า

#ตัดโหนกแก้ม #ลดโหนกแก้ม #ผ่าตัดโหนกแก้ม

เทคนิคและประสบการณ์การผ่าตัดอย่างเต็มเปี่ยม

การศัลยกรรมโครงหน้าของลีเอนจาง

ดำเนินการรักษาโครงหน้ามานานกว่า 10ปี

ศัลยแพทย์รับผิดชอบดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา

การผ่าตัด ตลอดจนการตรวจเช็คหลังผ่าตัด

ผ่าตัดอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาลักษณะเฉพาะของแต่ละท่าน

การวินิจฉัยด้วย 3D-CT ที่ล้ำสมัย

แพทย์เฉพาะทางด้านโครงหน้า รับผิดชอบดูแลด้วยตัวเอง

ระบบความปลอดภัย

ลีเอนจางในฐานะโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญ

กับคุณค่าที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับผิดชอบ

ความปลอดภัยและสุขภาพของคนไข้ทุกท่าน

การวางยาอย่างปลอดภัย โดยวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

จัดตั้งระบบความปลอดภัยในระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

โปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัด

ลีเอนจางมีโปรแกรมดูแลโครงหน้าอย่างมีระบบ

เราพยายามที่จะเพิ่มความพอใจของลูกค้า

และสร้างผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

เลเซอร์ฟื้นฟู เพื่อลดบวม

การดูแลด้วยเครื่องความถี่สูง

ตรวจอาการเป็นประจำ