โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

เพราะส่วนโค้งคือส่วนสำคัญของใบหน้า

รวดเร็วกว่า ทรงพลังกว่า

ลิฟเทร่า 2

LIFTERA2

ลิฟเทร่า 2 เป็นหัตถการการยกกระชับที่ช่วย

ปรับปรุงผิวที่หย่อนคล้อยอันเนื่องมาจากอายุ

ที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการส่งคลื่นอัลตราซาวด์ (HIFU) 

ความถี่สูงไปยังชั้นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของผิวหนัง 

(SMAS) อย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นการสร้าง

คอลลาเจนโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้าง 

ช่วยชะลอวัยอย่างละเอียด และแม่นยำกว่า

แม้ในส่วนโค้งเว้าของใบหน้าโดยไม่ทำลาย

ผิวชั้นหนังกำพร้าด้วยเทคโนโลยี TDT 

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลิฟเทร่า

ลีเอนจาง X ลิฟเทร่า 2

วิวัฒนาการของลิฟติ้งคลื่นอัลตราซาวด์

เทคโนโลยี HIFU-TDT ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ลิฟเทร่า 2 เป็นหัตถการการยกกระชับที่ช่วย

ปรับปรุงผิวที่หย่อนคล้อยอันเนื่องมาจากอายุ

ที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการส่งคลื่นอัลตราซาวด์ (HIFU) 

ความถี่สูงไปยังชั้นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของผิวหนัง 

(SMAS) อย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นการสร้าง

คอลลาเจนโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้าง 

ช่วยชะลอวัยอย่างละเอียด และแม่นยำกว่า

แม้ในส่วนโค้งเว้าของใบหน้าโดยไม่ทำลาย

ผิวชั้นหนังกำพร้าด้วยเทคโนโลยี TDT 

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลิฟเทร่า

LIENJANG LIFTERA 2

ยกกระชับถึงผิวชั้นใน!

หลักการทำงานของลิฟเทร่า 2

ผลลัพธ์การยกกระชับที่แน่นอน

ด้วยการกำหนดจุดให้ความร้อนอย่างแม่นยำ!

เมื่อส่งพลังงานไปยังชั้นใต้ผิวที่ความลึก 1.5mm, 

3.0mm, 4.5mm จะเกิดการสร้างจุดเยือกแข็ง

ของความร้อนแบบกระจุกตัว ทำให้เนื้อเยื่อแข็งตัว

และส่งผลให้เกิดการยกกระชับผิวขึ้น

LIFTERA2

ยกกระชับถึงผิวชั้นใน!

NEW! ด้ามคาร์ทริดจ์รุ่นใหม่

ผลลัพธ์การยกกระชับที่รวดเร็วและทรงพลังกว่า

ด้วยการยิงช็อตสองทิศทางของฟังก์ชันการส่งคลื่นพลังงานแบบไปกลับ

การยกกระชับแบบ DUO อย่างทั่วถึง

ละเอียดกว่าด้วยด้ามกรอ 2 รูปแบบ!

เข้าถึงอย่างละเอียดแม้ส่วนโค้งเว้า!

ด้วยลิฟเทร่า 2 

ที่เหมาะกับใบหน้าของฉัน!

การเคลื่อนที่ของด้ามคาร์ทริดจ์ไปตามส่วนโค้งของใบหน้า

ด้วยรูปแบบการส่งคลื่นพลังงานแบบ DUO ที่รวมตัวกัน

ระหว่างหัวบาร์และหัวปากกา ทำให้สามารถยกกระชับ

ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

ความเจ็บปวด DOWN

ผลลัพธ์ UP 

สะดวกสบายด้วย

Peak Power อย่างมั่นคง!

ลิฟเทร่า 2 ส่งคลื่นพลังงานความร้อนอย่างทั่วถึง

ไปยังชั้นผิวด้วย Peak Power อย่างมั่นคง ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการยกกระชับและลดความเจ็บปวด 

ทำให้การยกกระชัมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ลองทำลิฟเทอร่าตั้งแต่ตอนนี้เลย!

Face lifting and Tightening Liftera

ละเอียดกว่า สะดวกสบายกว่า