โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

จัดการไขมันและความยืดหยุ่นในครั้งเดียว

กำจัดตั้งแต่ไขมันไปจนถึงการฟื้นฟูคอลลาเจน!

ยกกระชับหน้าเรียวด้วยคลื่นความถี่สูงโดยไม่ต้องผ่าตัด

กำจัดไขมันและคืนความยืดหยุ่น! หน้าเรียวทุกองศา

 

INMODE

อินโหมด ลิฟติ้งเป็นเครื่องยกกระชับที่ได้รับการรับรอง 

FDA ซึ่งเป็นการยกกระชับเพื่อผิวเต่งตึง 3 ระดับ 

โดยพลังงานคลื่นความถี่สูงจะเข้าไปยังพื้นผิวชั้นนอก

 ผิวชั้นหนังแท้ และชั้น SMAS ตามลำดับ

 

เป็นหัตถการหน้าเรียวที่สามารถยกกระชับและกำจัดไขมัน

ในเวลาเดียวกันได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ช่วยลดเซลล์ไขมัน

ในส่วนต่าง ๆ เช่น แก้มที่หย่อนคล้อย เหนียง เป็นต้น 

รวมถึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวชั้นหนังแท้

และชั้น SMAS เพื่อผลลัพธ์ด้านความยืดหยุ่น

LIENJANG INMODE LIFTING

แนบสนิท

เพื่อการดึงผิวยกกระชับ

อย่างแม่นยำ

ลีเอนจาง อินโหมด ลิฟติ้ง ยึดเกาะ

และดึงชั้นผิวอย่างแม่นยำเพื่อให้แน่ใจ

ว่าส่งพลังงานไปยังชั้นไขมันและชั้น SMAS

LIENJANG INMODE LIFTING

อินโหมด ลิฟติ้ง

ที่ชำนาญและ

เก็บรายละเอียดได้มากกว่า

สัมผัสประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจกับผลลัพธ์

ที่มีประสิทธิภาพที่ลีเอนจาง ด้วยความชำนาญ

ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมถึงการใช้หัวทิปแท้

และปริมาณช็อตที่กำหนด 

LIENJANG INMODE LIFTING

หลักการของ

อินโหมด ลิฟติ้งคืออะไร?

กระตุ้นการฟื้นฟูคอลลาเจน อีลาสติน กรดไฮยาลูโรนิก

และปรับปรุงริ้วรอยเล็ก ๆ โทนสีผิว และปรับผิวเรียบเนียน!

ตรวจสอบอุณหภูมิของผิวหนังชั้นนอก 1,000 ครั้ง

ต่อ 1 วินาทีด้วยเทคโนโลยี Cut-off ของอินโหมด

 ลิฟติ้ง ช่วยให้การทำงานดำเนินไปอย่างสะดวกและ

ปลอดภัย โดยให้เกิดแผลไหม้ แผลพุพอง และ

ความเจ็บปวดน้อยที่สุด

LIENJANG INMODE LIFTING

Lifting up ที่ปลอดภัยกว่า!

ด้วยการเช็คอุณหภูมิ 10 ครั้งต่อ 1 วินาที

อินโหมด ลิฟติ้งมีฟังก์ชันตรวจจับอุณหภูมิความร้อน

ของผิวหนัง10 ครั้งต่อ 1 วินาที ช่วยให้สามารถตรวจ

สอบอุณหภูมิได้โดยตรง ทำให้สามารถยกกระชับได้

อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

LIENJANG INMODE LIFTING

กำจัดเฉพาะไขมันที่ไม่จำเป็น

เพื่อกรอบหน้าที่เรียว

ยืดหยุ่นและกระชับ!

ลีเอนจาง อินโหมด ลิฟติ้ง กำหนดเป้าหมาย

เฉพาะชั้นไขมันที่ไม่จำเป็นอย่างแม่นยำ 

ช่วยให้ใบหน้าเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น

ลีเอนจาง X อินโหมด

เหมาะสำหรับ