โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

ศัลยกรรมกรีดตา
ลีเอนจาง
คือ?

------------------------

การแก้ไขตาที่ดูเล็กน่าอึดอัด
รูปดวงตาที่ดูสั้น หรือหางตาที่ดูดุร้าย

โดยการศัลยกรรมเปิดตาที่เหมาะสม
ช่วยสร้างดวงตาให้สดใส ภาพลักษณ์ดูอ่อนหวาน

LIENJANG PLASTIC SURGERY

LIENJANG PLASTIC SURGERY

เซลฟี่เคสจริง ศัลยกรรมตา

ลีเอนจาง

LIENJANG PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมกรีดตา ลีเอนจาง

#กรีดหัวตา #กรีดหางตา #กรีดหางตาล่าง

ความงามที่ฉันต้องการ

เปลี่ยนได้ที่ลีเอนจาง!

LIENJANG EYE SURGERY

LIENJANG PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

#ศัลยกรรมตา #ลีเอนจาง #ศัลยกรรมกรีดตา

#กรีดหัวตา #กรีดหางตา #กรีดหางตาล่าง