โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

LIENJANG PLASTIC SURGERYใบหน้าของเราจะมีเอ็นยึดผิวหนังที่ทำหน้าที่เป็นเสา

คอยประคองความหย่อยคล้องของใบหน้า

ถ้าเอ็นยึดผิวหนังยืดยานออก จะทำให้ทิศทาง

แรงโน้มถ่วงของเนื้อเยื่อต่างๆ เกิดการหย่อนคล้อย

เป็นสาเหตุให้ ชั้น SMAS เริ่มเกิดความชรา

ดังนั้น จึงควรดึงชั้น SMAS ที่หย่อนคล้อย

และเอ็นยึดผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถ

แก้ไขและให้ผลลัพ์การยกกระชับได้จากต้นเหตุใบหน้า ประกอบด้วย
โครงสร้าง 7ชั้น (layer)

"ผิวหนัง+ผิวชั้นSMAS+เอ็นยึดผิวหนัง"

สิ่งสำคัญเลย ต้องดึงขึ้นพร้อมกันทั้งหมด!

Q. ใส่เส้นไหมเข้าไปพร้อมกันเยอะๆ ดีไหม?

ไหมแต่ละชนิดมีข้อดี/ข้อเสียของตัวเอง

การที่จะบอกว่าแบบใดดีที่สุด หรือต้องใช้ไหมกี่เส้น เพื่อให้เข้ากับ

ความหย่อนคล้อยของผิว และความลึกของริ้วรอยนั้น เป็นเรื่องที่ยาก

หลังจากวินิจฉัยสภาพใบหน้าเเละบริเวณที่ต้องการแก้ไขแล้ว

สิ่งสำคัญ คือ ต้องดูว่าเป็นไหมชนิดใด และต้องดึงไปในทิศทางไหน


หลังตรวจวินิจฉัย สภาพผิว

ระดับความหย่อยคล้อย, อายุ

และความยืดหยุ่นผิว ของแต่ละท่าน

ทำยกกระชับอย่างแม่นยำ

ผ่าตัดโดยการชั้นผิว(SMAS) ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์โดยตรง

ประสบการณ์ด้านการผ่าตัดยกกระชับกว่า 18ปี

การยกกระชับวิธีการใหม่ที่คุณหมอคิมจองเบคิดค้น

ร้อยไหมอัลตร้าซาวด์

การร้อยไหมที่ใช้แค่ความรู้และความประสาทสัมผัส NO!

ดูชั้นผิวโดยตรงและยกกระชับอย่างปลอดภัย

ผลลัพธ์การดึงหน้า ด้วยการร้อยไหม!

หมดกังวลเรื่องรอยแผล ฟื้นตัวเร็ว

ด้วยการยกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัด!

ร้อยไหมอัลตร้าซาวด์

การดีไซร์แต่ละจุด
และวิธีการผ่าตัด

การดีไซร์ทิศทางการใส่และประเภทของเส้นไหม

ขึ้นอยู่กับทิศทางของริ้วรอยที่หย่อนคล้อยและจุดที่ร้อย

จุดที่ผิวบาง อย่าง ใต้ตา หรือด้านบนกระดูก ร่องแก้ม

ต้องร้อยไหมติื้นๆ

จุดที่หนา อย่าง กระพุ้งแก้ม กรอบหน้า หรือ เหนียง

ต้องร้อยไหมลึก

LIENJANG PLASTIC SURGERY

“การผสมผสาน”เฉพาะที่ลีเอนจาง
ร้อยไหมอัลตร้าซาวด์

การผสมผสานเส้นไหมที่หลากหลาย
ไม่ใช่ไหมแค่ชนิดเดียว
ให้ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นธรรมชาติ

ลีเอนจาง หลังจากวิเคราะห์ความต้องการ อายุ
ความหย่อนคล้อยของผิว ความลึกของริ้วรอย
ความไม่สมส่วนต่างๆ แล้ว จะพิจารณาข้อดีและข้อเสีย
ของไหมแต่ละชนิด และผสมผสานชนิดของไหมให้เหมาะสม
กับแต่ละท่าน ครอบคลุมจุดด้อยของแต่ละส่วน
และเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดที่สุด

เทคนิคของทีมแพทย์ลีเอนจาง + รีวิวจากลูกค้าเดิม

การผสมผสานของไหมที่หลากหลาย

มากกว่า 3ชนิด สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้คุณดู

LIENJANG PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

#ลิฟติ้ง #ลีเอนจาง #ร้อยไหม 

#ร้อยไหมอัลตร้าซาวด์ #โรงพยาบาลศัลยกรรมลีเอนจาง