โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

ที่สุดของการไดเอท

ฉีดลด 1 นิ้ว

ONLY LIENJANG

เพียงแค่สลายไขมัน

ก็สร้างไลน์ที่ต้องการได้จริงหรือเปล่า?

ลีเอนจาง

“ฉีดลด 1 นิ้ว” คือคำตอบ!

การฉีดลด 1 นิ้วที่พัฒนาขึ้นหลังจากการทำวิจัย

เกี่ยวกับลักษณะของไขมันมาอย่างยาวนาน 

เป็นการฉีดสลายและกำจัดไขมันด้วยความ

เข้มข้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลีเอนจาง

ที่สามารถกำจัดไขมันในบริเวณกว้างได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยการทำลายผนังกั้นของชั้นผิวหนัง

1inch INJECTION

สลายไขมัน + กำจัดไขมันได้ในขั้นตอนเดียว!

หลักการทำงานของ “ฉีดลด 1 นิ้ว”

“ความเจ็บปวด DOWN! ผลลัพธ์ UP!”

รอยช้ำและความเจ็บปวดลดลง

ด้วยเข็มแคนนูล่าปลายทรงกลม

ใช้เข็มแคนนูล่าปลายทรงกลมที่ผลิตเองด้วยขนาด 

2 ~ 3 มิลลิเมตร ซึ่งแตกต่างจากเข็มปกติทั่วไปที่มี

ปลายแหลมคม ช่วยลดความเสียหายของหลอดเลือด

ให้น้อยที่สุด  ลดรอยช้ำและความเจ็บปวดขณะทำ 

จึงทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

ก่อนฉีดสลายไขมัน หากตรวจสอบแล้วว่า

เป็นเข็มที่มีปลายแหลม หรือเป็นเข็มแคนนูล่า

ปลายทรงกลมก็สามารถเข้ารับบริการได้อย่าง

ปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียง 

LIENJANG 1inch INJECTION

สเตียรอยด์ & PPC

No!

อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงของสีผิวและรอยบุ๋มเนื่องจาก

อาการแพ้  อาการเลือดออกผิดปกติและประจำเดือนผิด

ปกติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของการหลั่งฮอร์โมน 

รวมถึงอาจมีอาการอาเจียนและเวียนศีรษะร่วมด้วย

ไม่เพียงแต่กำจัดไขมันเท่านั้น แต่ยังกำจัดเนื้อเยื่อของผิว

โดยรอบ จึงทำให้เกิดการอักเสบและก่อตัวเป็นหนองซึ่ง

เป็นอาการจากผลข้างเคียง โดยเป็นตัวยาที่ถูกห้ามใช้ใน

ส่วนผสมของยาสลายไขมัน

 

ไม่ใช่การฉีดสลายไขมันแบบทั่วไป!

“ฉีดลด 1 นิ้ว”

ความแตกต่างในรายละเอียด

โปรแกรมดูแลร่างกาย

ที่สามารถรักษาได้ทุกจุดตามที่ต้องการ

บริเวณที่สามารถฉีดลด 1 นิ้วได้

สลายไขมันและกำจัดไขมันในขั้นตอนเดียว

เพื่อลดไขมันอย่างแม่นยำ!

เผยรูปร่างที่แตกต่าง

ด้วยการฉีดลด 1 นิ้ว