โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

บอดี้ไลน์ที่เรียบเนียนและมีความยืดหยุ่น

ดูดไขมัน ปริมาณมาก

LIENJANG PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการผ่าตัด ดูดไขมัน ปริมาณมาก

LIENJANG PLASTIC SURGERY

จุดเด่น ของการดูดไขมันปริมาณมาก

เนื่องจากเป็นการดูดไขมัน โดยพิจารณาความหนาแน่นและปริมาณไขมัน

ความหย่อนคล้อยผิว ปริมาณความยืดหยุ่นของแต่ละท่าน เอาออกเฉพาะไขมันเท่านั้น

ลดเซลล์ไขมัน ป้องกันปริมาณกล้ามเนื้อ สร้างบอดี้ไลน์ที่มีความยืดหยุ่น

และเรียบเนียนให้เหมาะสมกับความสมดุลและอัตราส่วนของบอดี้ไลน์โดยรวม

LIENJANG PLASTIC SURGERY

กรณีที่จำเป็นต้อง

ดูดไขมันปริมาณมาก

CASE 01

ท่านที่ต้องการลดขนาดโดยรวม

และปรับรูปร่างให้บาลานส์สมส่วน

CASE 02

ท่านที่ไดเอตไม่สำเร็จซ้ำๆ

และดูแลรูปร่างได้ยาก

CASE 03

ท่านที่เครียดเพราะไขมันส่วนเกิน

ไม่ลดลง

CASE 04

ท่านที่ไม่ได้ต้องการแค่ลดน้ำหนัก 

แต่ต้องการเปลี่ยนไซร์และลดมวลไขมัน

เทคนิคการดูดไขมันของลีเอนจาง

จุดที่สามารถ

ดูดไขมันปริมาณมาก

พิจารณาความสมดุลและสัดส่วนของร่างกายโดยรวม

เลือกเอาเฉพาะไขมันส่วนที่ไม่จำเป็นออกให้บาลานส์สมดุล

สร้างบอดี้ไลน์ที่มีความยืดหยุ่นและเรียบเนียน

ละเอียดและประณีตยิ่งขึ้น

เครื่องไมโครแอร์

สำหรับดูดไขมัน

เครื่องไมโครแอร์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา

ของสหรัฐอเมริกา(FDA) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดูดไขมัน

ทำงานโดยแรงสั่นสะเทือนที่ละเอียดเป็นพิเศษ

มีความกว้างในการสั่นสะเทือน 3mm

ช่วยลดความเสียหายของเนื้อเยื่อและการไหม้ของผิวที่กรีด

ลดอาการบวมช้ำ สามารถดูดไขมันได้อย่างประณีตยิ่งขึ้น

LIENJANG PLASTIC SURGERY

POINT

ดูดไขมัน ลีเอนจาง

มีความยืดหยุ่น ไลน์เรียบเนียน

เนื่องจากเป็นการดูดไขมัน โดยแยกเนื้อเยื่อและไขมันออกอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเทคนิคการผ่าตัดอย่างเชี่ยวชาญ ช่วยป้องกันการเกิดผิวไม่เรียบหลังผ่าตัด

กรีดแผลน้อย รอยแผลเล็ก

ดูดไขมันด้วยการกรีดแผลเล็กๆ ในจุดที่มองไม่เห็น ทำให้ไม่เห็นรอยแผลหลังผ่าตัด

ดูแลหลังผ่าตัด อย่างเป็นระบบ

การดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีคุณหมอคอยเช็คผลและดูแลหลังผ่าตัด ช่วยดูแลรูปร่างไม่ให้เกิดโยโย่

LIENJANG PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

#ลีเอนจาง #ดูดไขมันปริมาณมาก

#ดูดไขมัน #รูปร่างดี #หุ่นเพรียว