โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

บอดี้ไลน์ที่เรียบเนียนและมีความยืดหยุ่น

ดูดไขมัน ปริมาณมาก

LIENJANG PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการผ่าตัด

ดูดไขมัน ปริมาณมาก

How’s Your

Body Now?

ดูดไขมันให้บาลานส์เหมาะสม โดยพิจารณาสัดส่วน

และความสมดุลของร่างกาย

ด้วยประสบการณ์การผ่าตัดดูดไขมันของลีเอนจาง

ที่สั่งสมมายาวนานหลายสิบปี ช่วยลดความเสียหายของ

เนื้อเยื่อ เลือดออกน้อย

LIENJANG PLASTIC SURGERY

จุดเด่น

ของการดูดไขมันปริมาณมาก

เนื่องจากเป็นการดูดไขมัน โดยพิจารณาความหนาแน่น

และปริมาณไขมัน ความหย่อนคล้อยผิว ปริมาณ

ความยืดหยุ่นของแต่ละท่าน เอาออกเฉพาะไขมันเท่านั้น

ลดเซลล์ไขมัน ป้องกันปริมาณกล้ามเนื้อ สร้างบอดี้ไลน์

ที่มีความยืดหยุ่น และเรียบเนียนให้เหมาะสมกับ

ความสมดุลและอัตราส่วนของบอดี้ไลน์โดยรวม

LIENJANG PLASTIC SURGERY

กรณีที่จำเป็นต้อง

ดูดไขมันปริมาณมาก

CASE 01

ท่านที่ต้องการลดขนาดโดยรวม

และปรับรูปร่างให้บาลานส์สมส่วน

CASE 02

ท่านที่ไดเอตไม่สำเร็จซ้ำๆ และดูแลรูปร่างได้ยาก

CASE 03

ท่านที่เครียดเพราะไขมันส่วนเกินไม่ลดลง

CASE 04

ท่านที่ไม่ได้ต้องการแค่การลดน้ำหนัก

แต่ต้องการเปลี่ยนไซร์และลดมวลไขมัน

เทคนิคการดูดไขมันของลีเอนจาง

จุดที่สามารถ

ดูดไขมันปริมาณมาก

พิจารณาความสมดุลและสัดส่วนของร่างกายโดยรวม

เลือกเอาเฉพาะไขมันส่วนที่ไม่จำเป็นออกให้บาลานส์สมดุล

สร้างบอดี้ไลน์ที่มีความยืดหยุ่นและเรียบเนียน

ละเอียดและประณีตยิ่งขึ้น

เครื่องไมโครแอร์

สำหรับดูดไขมัน

เครื่องไมโครแอร์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา(FDA) เป็นอุปกรณ์

ที่ใช้สำหรับการดูดไขมัน ทำงานโดยแรงสั่นสะเทือน

ที่ละเอียดเป็นพิเศษ มีความกว้างในการสั่นสะเทือน 3mm

ช่วยลดความเสียหายของเนื้อเยื่อและการไหม้ของผิวที่กรีด

ลดอาการบวมช้ำ สามารถดูดไขมันได้อย่างประณีตยิ่งขึ้น

LIENJANG PLASTIC SURGERY

POINT

ดูดไขมัน ลีเอนจาง

มีความยืดหยุ่น ไลน์เรียบเนียน

เนื่องจากเป็นการดูดไขมัน โดยแยกเนื้อเยื่อและไขมัน

ออกอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเทคนิคการผ่าตัดอย่าง

เชี่ยวชาญ ช่วยป้องกันการเกิดผิวไม่เรียบหลังผ่าตัด

กรีดแผลน้อย รอยแผลเล็ก

ดูดไขมันด้วยการกรีดแผลเล็กๆ ในจุดที่มองไม่เห็น ทำให้ไม่เห็นรอยแผลหลังผ่าตัด

ดูแลหลังผ่าตัด อย่างเป็นระบบ

การดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีคุณหมอคอยเช็คผลและดูแลหลังผ่าตัด ช่วยดูแลรูปร่างไม่ให้เกิดโยโย่

LIENJANG PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

#ลีเอนจาง #ดูดไขมันปริมาณมาก

#ดูดไขมัน #รูปร่างดี #หุ่นเพรียว