โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

ลีเนียร์จี

เพราะผิวนั้นแตกต่างกัน จึงต้องยกกระชับ

คลื่นอัลตราซาวด์ด้วยดีไซน์ที่กำหนดเอง

ลีเนียร์จีเป็นหัตถการที่ใช้พลังงานความร้อนจาก

คลื่นอัลตราซาวด์ Transducer แบบโฟกัสเพื่อผลลัพธ์

การยกกระชับโดยการทำให้เนื้อเยื่อแข็งตัว


การยกกระชับส่วนที่ตอบของใบหน้าด้วยเลเซอร์

ยกกระชับคลื่นอัลตราซาวด์แบบเดิมนั้นทำได้

ค่อนข้างยาก แต่เครื่องลีเนียร์จีสามารถกระตุ้น

การสร้างคอลลาเจนและยกกระชับใบหน้า

ในส่วนที่ตอบได้อย่างง่ายดาย

[ Tight & Lifting ]

ลีเนียร์จี

การยกกระชับคลื่นอัลตราซาวด์ที่สามารถดีไซน์

แบบกำหนดเองได้โดยคำนึงถึงสภาพผิว

และความหนาของแต่ละบุคคลด้วย 2 โหมด 

(LINEAR & DOT) ในด้ามคาร์ทริดจ์เพียงด้ามเดียว

LIENJANG LINEARZ

ส่งคลื่นพลังงานอย่างละเอียด

และทั่วถึงไปยังบริเวณต่าง ๆ 

ตั้งแต่ชั้นพื้นผิวไปจนถึงชั้น SMAS

ด้ามคาร์ทริดจ์ 4 ประเภท

พร้อมด้วย 18 โหมด

ยกกระชับคลื่นอัลตราซาวด์

ที่ดีไซน์แบบกำหนดเองได้

อย่างรวดเร็วด้วยโหมดทั้ง 2 แบบ

Dot Type

สามารถปรับระยะห่างของด้ามคาร์ทริดจ์

ให้อยู่ที่ 1 -2 มิลลิเมตรได้

Linear Type

ส่งพลังงานอย่างทั่วถึง

ด้วยระยะห่างระหว่าง DOT ที่ 0 มิลลิเมตร

ยกกระชับคลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความเจ็บปวดน้อย

ลีเนียร์จี

LIENJANG  ×  LinearZ

ยกกระชับอัลตราซาวด์

ด้วยดีไซน์ที่กำหนดเองได้ในแบบของฉัน 

|

» ยกกระชับคลื่นอัลตราซาวด์ HIFU ที่ลดความเจ็บปวด

» ยกกระชับอย่างละเอียดแม้ในบริเวณคิ้วหรือหางตา

» ยกกระชับเพิ่มความยืดหยุ่นบริเวณเหนียง 

    ร่องแก้ม กรอบหน้า เป็นต้น

» ยกกระชับเนื้อในส่วนที่หย่อนคล้อย เช่น แขน ต้นขา