โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

ทั่วถึงและทรงพลัง

ด้วยชูริ้งค์ รุ่น 2 ที่เหนือกว่า

 

ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส

เร็วกว่า ทรงพลังกว่า

ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส

ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์สเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของชูริ้งค์ รุ่นเดิมที่มี 2 โหมด

และใช้หัวเครื่องด้ามกรอที่หลากหลาย เพื่อผลลัพธ์การยกระชับที่

ทั่วถึงและทรงพลังมากยิ่งขึ้นแม้ในส่วนโค้งเว้า สามารถส่งคลื่น

พลังงาน HIFU เข้าสู่ผิวหนังได้อย่างล้ำลึกด้วยพลังงาน HIFU 

คลื่นอัลตราซาวด์ 2 โหมด จึงทำให้สามารถสัมผัสกับผลลัพธ์การ

ชะลอวัยอันเหนือกว่าที่อัปเกรดแล้วด้วยพลังงานอันทรงพลังที่

สร้างจุดเยือกแข็งของความร้อนประมาณ 400 จุดต่อ 1 ช็อต

ลีเอนจาง ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส

ผลลัพธ์การยกกระชับอันทรงพลัง 

ด้วย MP และ Normal(Dot) 2 โหมด 

เข้าถึงทั้งส่วนลึกและส่วนโค้งเว้าของผิว

เทคโนโลยี MPT (Micro Pulsed Technology) 

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส 

ช่วยให้สามารถยกกระชับได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

โดยไร้ช่องว่างด้วยการผสานพลังของทั้ง 2 โหมด

ทำงานอย่างรวดเร็วและลดความเจ็บปวด

ด้วยเลเซอร์สองทิศทาง

การยกกระชับที่ทำงานแบบสองทิศทางซึ่งแตกต่างจาก

ชูริ้งค์แบบเดิม จึงทำให้สามารถลดระยะเวลาในการทำได้

และมีความเจ็บปวดน้อยกว่า

ยกกระชับได้อย่างแนบสนิท แม้ในบริเวณเล็ก  ๆ 

และส่วนโค้งเว้าของใบหน้า

ยกกระชับได้อย่างละเอียดและแม่นยำแบบแนบสนิท

แม้ในพื้นที่เล็กและโค้งเว้าด้วยคาร์ทริดจ์ด้ามปากกา 

Ultra Booster เอกสิทธิ์เฉพาะของชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส

ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส

ด้ามคาร์ทริดจ์ที่หลากหลาย

ทำให้ยกกระชับผิวในบริเวณต่าง ๆ 

ตามสภาพผิวได้อย่างตรงจุด

สามารถออกแบบการยกกระชับตามสภาพผิวและ

บริเวณที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วยด้ามกรอแบบ 

Ultra F และด้ามกรอแบบปากกา Ultra Booster 

ของคาร์ทริดจ์แต่ละประเภท

 

ทำคู่กัน เพื่อผลลัพธ์ผิวสวย UP!

ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส บูสเตอร์

ผสานพลังลิฟติ้งและบูสเตอร์

เพื่อผิวเปล่งปลั่ง ฉ่ำวาวขั้นสุด!

การผสานพลังของ “ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส” ที่อัปเกรด

จากชูริ้งค์แบบเดิมกับ “สกินบูสเตอร์” ที่เป็น 

signature ของลีเอนจาง จะทำให้คุณสัมผัสถึง

ประสิทธิภาพของการยกกระชับและผลลัพธ์

อันทรงพลังของสกินบูสเตอร์ได้ในเวลาเดียวกัน

ลีเอนจาง ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส

ละเอียดและปลอดภัยกว่า

กับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญ

ด้านการยกกระชับ

ลีเอนจาง ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส

การชะลอวัย

ที่ล้ำหน้าในอีกมิติ