โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

LIENJANG MEDICAL CONTOUR MAKEUP

การสักคิ้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ

LIENJANG MEDICAL CONTOUR MAKEUP

เทคนิคการสักคิ้วชั้นเลิศของลีเอนจาง

LIENJANG MEDICAL CONTOUR MAKEUP

 ลีเอนจาง “แผนกสัก” 

LIENJANG MEDICAL CONTOUR MAKEUP

 สีสวยชัดและปลอดภัยโดยไม่ระคายเคืองต่อผิว

P E R M A B L E N D

สีที่สวยชัด โดดเด่นและมีสีสันหลากหลาย!

ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเนื่องจากผลิต

โดยส่วนผสมทางธรรมชาติ

อนุภาคของสีที่ใช้สำหรับการสักควรมีขนาด 

“6 ไมครอน”และขนาดอนุภาคของสีจะต้องมี

ความสม่ำเสมอเพื่อให้ได้สีที่สวย  

 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การสักที่มีความชัดเจนและ

ดูเป็นธรรมชาติ ลีเอนจางสามารถคลายความ

กังวลส่วนบุคคลผ่านความรู้ความชำนาญและ

เม็ดสีเพอร์มาระดับพรีเมียม

“การสักคิ้วโดยที่ไม่ทิ้งรอยแผลลึกเป็นสิ่งสำคัญ”

หากสร้างบาดแผลในชั้นผิวหนังและฉีดเม็ดสีเข้าไป 

เม็ดสีจะเข้าไปลึกและจะหลงเหลือรอยแผลสีแดง

ซึ่งจะมีผลต่อการสักคิ้วในครั้งถัดไป

LIENJANG MEDICAL CONTOUR MAKEUP

ความพิเศษ

ของการสักคิ้วเพอร์มาแบบพรีเมียม

LIENJANG MEDICAL CONTOUR MAKEUP

แผนกสักต้องที่ลีเอนจาง!

“ดำเนินการสักโดยคำนึงถึงโครงคิ้ว รูปทรง สภาพผิว 

การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ และความกลมกลืนกัน

ของหูตาจมูกปาก”