โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

ผ่าตัดแก้จมูกคืออะไร?

มีกรณีที่หลังผ่าตัดแล้วเกิดผลข้างเคียง เช่น จมูกเบี้ยว วัสดุเทียมเคลื่อนที่หรือโผล่ เกิดการอักเสบทำให้เป็นผังผืด หรือ ไม่พึงพอใจรูปทรง ทำให้ต้องการผ่าตัดใหม่อยู่มาก การผ่าตัดแก้ไขจมูกมีความยากมากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกมาก จึงควรรับคำปรึกษากับแพทย์ที่มีเทคนิคและประสบการณ์สูงอย่างเพียงพอก่อน แล้วจึงค่อยดำเนินการผ่าตัด

การผ่าตัดแก้ไขจมูก
ที่บอกได้ด้วยผลลัพธ์

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูกได้กล่าวว่า

การผ่าตัดแก้ไขจมูกควรต้องทำเมื่อไหร่

คลินิกของเราในเกาหลีมีความเชี่ยวชาญในการแก้จมูก ติดต่อเพื่อนัดหมายปรึกษา

LIENJANG PLASTIC SURGERY

กรณีที่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไข

เพื่อแก้ไขปัญหาจมูก คลินิกของเรามีคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

วัสดุเทียมที่ลีเอนจางใช้

ซิลิโคน

ซิลิโคนเป็นวัสดุที่เหมาะกับการสร้างไลน์จมูก 

เนื่องจากหลังผ่าตัด ไม่เปลี่ยนรูปทรง

หรือไม่ดูดซึมสลายไป

กระดูกอ่อนในโพรงจมูก

ใช้การเพิ่มความยาว หรือ

เสริมปลายจมูกให้พุ่งโด่งขึ้น

กระดูกอ่อนหลังหู

รูปทรงโค้งงอ เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับ

การเสริมรูปทรงของปลายจมูก

เนื้อเยื่อของตัวเอง

การใช้เนื้อเยื่อ(หนังแท้)ของตัวเองในการ

ศัลยกรรมจมูกนั้น ส่วนมากจะใช้เนื้อเยื่อ

ในส่วนที่มีความหนาที่สุด นั่นก็คือ ส่วนของก้นกบ

สามารถช่วยเสริมจมูกให้โด่งได้รูปทรง

กระดูกอ่อนซี่โครง

กระดูกซี่โครงของตัวเอง สามารถทนต่อแรงดึง

ของผิวที่แข็งได้ มีส่วนที่แข็งและตรง ในปริมาณ

ที่สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุที่เสริมจมูกได้

วิธีการเลือกโรงพยาบาล
ผ่าตัดแก้จมูก

คุณหมอที่มีประสบการณ์ด้านแก้ไขจมูก

เลือกโรงพยาบาลหลังจากตรวจสอบแล้วว่า
มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง
ประจำอยู่หรือไม่

ให้คำปรึกษาได้อย่างเพียงพอ

หลังจากแจ้งประวัติทางการแพทย์ของตัวเอง
ให้แพทย์ทราบแล้ว ดำเนินการปรึกษาและตรวจ
อย่างเพียงพอหรือไม่

ไม่มีการผ่าตัดโดยหมอเงา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ดูแลด้วยตัวเองตั้งแต่การให้คำปรึกษา
ตลอดจนถึงการดูแลหลังผ่าตัด

โรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การดูแลต่างๆ
หากเกิดผลข้างเคียง รวมถึงหนังสือยินยอมผ่าตัดต่างๆ

#ผ่าตัดแก้จมูก #ลีเอนจาง

#ศัลยกรรมจมูก #ผ่าตัดจมูก #เสริมจมูก