โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

การยกกระชับที่เหนือกว่าในอีกระดับ

อัลเทอร์มาจ

 [ อัลเทอร่า + เทอร์มาจ ] 

อัลเทอร์มาจ

การผสมผสานระหว่างการยกกระชับอัลเทอร่าที่ส่ง

คลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงไปยังชั้นเนื้อเยื่อกล้าม

เนื้อส่วนลึกของผิวหนังเพื่อยกกระชับผิวจากภายใน

 และการยกกระชับเทอร์มาจที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น

โดยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและฟื้นฟูอีลาสติน

ของชั้นผิวหนังด้วยคลื่นความร้อนสูงที่มีคลื่นความถี่สูง

 จึงทำให้สามารถปรับปรุงความยืดหยุ่นทั้งภายนอก

และภายในของผิวหนังได้ในเวลาเดียวกัน

เมื่อคลื่นอัลตราซาวด์และคลื่นความถี่สูงมารวมตัวกัน

ผสานพลังดึงผิวจากภายนอกและยกกระชับจากภายใน

อัลเทอร์มาจ ลิฟติ้ง

ยกกระชับสองระดับ

ลิฟติ้งและกระชับผิว

ในเวลาเดียวกัน!

อัลเทอร์มาจ

เหตุผลที่ควรทำควบคู่กัน

ลีเอนจางให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ด้วย “อุปกรณ์แท้” และ “หัวทิปแท้” เท่านั้น

เพิ่มความยืดหยุ่นได้ทันที

แม้ทำเพียงครั้งเดียว

ลิฟติ้งยกกระชับสองระดับ

เนื่องจากอัลเทอร่าและเทอร์มาจแตกต่างกัน

ในวิธีการส่งคลื่นความร้อน ความลึกที่ส่งผ่าน 

และขอบเขตการทำงาน ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพ

ในการปรับปรุงความยืดหยุ่นด้วยการปรับตาม

ความเหมาะสมของชั้นผิวและยกกระชับจากผิว

ชั้นในสู่ชั้นนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เติมเต็มความยืดหยุ่นอย่างทั่วถึง

อัลเทอร์มาจ ลิฟติ้ง

ลีเอนจาง ซิกเนเจอร์ ลิฟติ้ง

อันสมบูรณ์แบบเพื่อคุณ

ถ้าทำอย่างเดียวแล้วไม่เพียงพอล่ะ?