โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

การสัก

บริการของเรา / การสัก

บริการสักกึ่งถาวรที่จะทำให้คุณพึงพอใจมากที่สุด

เราให้บริการสักกึ่งถาวรด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ทั้งการสักคิ้ว สักอายไลน์ สักปาก สักไมโครเบลด เป็นต้น

การผสมสีอย่างแม่นยำ

การผสมสีให้เหมาะสมกับบริการที่ต้องการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญเท่านั้น เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักที่ดีที่สุด

เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการดูแลลูกค้าหลายเชื้อชาติและหลากหลายประเทศ

การออกแบบและเทคนิคที่เหมาะสมกับแต่ละท่าน

ดำเนินการออกแบบและใช้เทคนิคที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าแต่ละท่าน

ศูนย์บริการลูกค้า

ลีเอนจางCS

Microblading Eyebrows. Semi-Permanent Makeup, Ink Application
woman prepare instruments for permanent makeup to work use wrap film tape for sterility, tools for
0

ลูกค้าประจำ

FAQ

คำถามทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย ราละเอียดข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสักกึ่งถาวร