โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

ทำจมูกเกาหลีช่วยแก้ปัญหาเรื่องอะไรได้บ้าง

ทำจมูกเกาหลี

การทำจมูกเกาหลีด้วยวิธีนี้ ศัลยแพทย์จะใช้กระดูกอ่อนของผนังกั้นช่องจมูกที่เหลาไว้ส่วนหนึ่งแล้วนำไปต่อเข้ากับผนังกั้นช่องจมูกที่มีอยู่