โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

Information

รายการที่ไม่ครอบคลุม

การจำแนกหมวดหมู่กลางการจำแนกหมวดหมู่ย่อยรายการข้อมูลราคาหัตถการแต่ละรายการ (หน่วย: วอน) วันที่แก้ไขล่าสุด
รหัสหมวดหมู่ประเภทราคาราคาต่ำสุดราคาสูงสุดรวม
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
รวม
ค่ายา
หน่วย
อื่น ๆหัตถการ 

 

 

 

ยกกระชับ

ลิฟเทร่า (100 ช็อต)79,000 วอน  OXจำนวนช็อต2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ อินโหมด (1 จุด)89,000 วอน  OXจำนวนช็อต2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส (100 ช็อต)79,000 วอน  OXจุด2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ อัลเทอร่า (100 ช็อต)300,000 วอน  OXจำนวนช็อต2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

 

เซอร์

พิโค่โทนิ่ง69,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ โทนิ่งหยดน้ำ129,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ Dual โทนิ่ง159,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

โบท็อกซ์

เกาหลี (50U) 19,000 วอน79,000 วอนOXจุด2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ นำเข้า (50U) 69,000 วอน387,000 วอนOXจุด2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

ฟิลเลอร์

เกาหลี (1cc) 99,000 วอน199,000 วอนOXCC2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ นำเข้า (1cc) 169,000 วอน440,000 วอนOXCC2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

 

 

 

 

ทรีตเมนต์

อควา พีล69,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ ทรีตเมนต์วิตามิน50,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ ไครโอ49,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ สกินบูสเตอร์ 99,000 วอน350,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ LDM79,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ อะลาดินพีล250,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

 

สิว

โพเทนซ่า 130,000 วอน370,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ รักษาสิว 69,000 วอน89,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ แพ็คเกจรักษาสิว 400,000 วอน1.2 ล้านวอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ ไขมันฉีดสลายไขมันหน้า 39,000 วอน99,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

กำจัดขน

หญิง 20,000 วอน110,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ ผู้ชาย 30,000 วอน180,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง ใบรับรองแพทย์ 20,000 วอน  XX 2023.02.22
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง ใบแสดงความคิดเห็นแพทย์ 10,000 วอน  XX 2023.02.22
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง ใบยืนยันการรักษา 3,000 วอน  XX 2023.02.22
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง ใบยืนยันการออกจากโรงพยาบาล 3,000 วอน  XX 2023.02.22
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง สำเนาเวชระเบียน
(1 ถึง 5 แผ่น)
 1,000 วอน  XX 2023.02.22
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง สำเนาเวชระเบียน (6 แผ่นขึ้นไป) 100 วอน  XX 2023.02.22
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง วีดีโอเวชระเบียน (ซีดี) 10,000 วอน  XX 2023.02.22
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง วีดีโอเวชระเบียน (ดีวีดี) 20,000 วอน  XX 2023.02.22
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง สำเนาใบรับรองและใบรับรองแพทย์ 1,000 วอน  XX 2023.02.22

* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/วิธีการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล ใช่
* สำหรับหัตถการดูแลผิวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

การจำแนกหมวดหมู่กลางการจำแนกหมวดหมู่ย่อยรายการข้อมูลราคาหัตถการแต่ละรายการ (หน่วย: วอน) วันที่แก้ไขล่าสุด
รหัสหมวดหมู่ประเภทราคาราคาต่ำสุดราคาสูงสุดรวม
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
รวม
ค่ายา
หน่วย
อื่น ๆหัตถการ 

 

 

 

ยกกระชับ

ลิฟเทร่า (100 ช็อต)79,000 วอน  OXจำนวนช็อต2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ อินโหมด (1 จุด)89,000 วอน  OXจำนวนช็อต2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส (100 ช็อต)79,000 วอน  OXจุด2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ อัลเทอร่า (100 ช็อต)300,000 วอน  OXจำนวนช็อต 2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

 

เลเซอร์

พิโค่โทนิ่ง69,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ โทนิ่งหยดน้ำ129,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ Dual โทนิ่ง159,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

โบท็อกซ์

เกาหลี (50U) 19,000 วอน79,000 วอนOXจุด2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ นำเข้า (50U) 69,000 วอน387,000 วอนOXจุด2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

ฟิลเลอร์

เกาหลี (1cc) 99,000 วอน199,000 วอนOXCC2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ นำเข้า (1cc) 169,000 วอน440,000 วอนOXCC2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

 

 

 

ทรีตเมนต์

อควาพีล69,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ ทรีตเมนต์วิตามิน50,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ ไครโอ49,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ สกินบูสเตอร์ 99,000 วอน350,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ LDM79,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ อะลาดินพีล250,000 วอน  OXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

 

สิว

โพเทนซ่า 130,000 วอน370,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ รักษาสิว 69,000 วอน89,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ แพ็คเกจรักษาสิว 400,000 วอน1.2 ล้านวอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

ไขมัน

ฉีดสลายไขมันหน้า 39,000 วอน99,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ 

 

กำจัดขน

ผู้หญิง 20,000 วอน110,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22
อื่น ๆหัตถการ ผู้ชาย 30,000 วอน180,000 วอนOXจำนวนครั้ง2023.02.22

* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/วิธีการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล ใช่
* สำหรับหัตถการดูแลผิวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

การจำแนกประเภทกลางการจำแนกหมวดหมู่ย่อยรายการข้อมูลราคาหัตถการแต่ละรายการ (หน่วย: วอน) วันที่แก้ไขล่าสุด
รหัสหมวดหมู่ประเภทราคาราคาต่ำสุดราคาสูงสุดรวม
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
รวม
ค่ายา
หน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง ใบรับรองแพทย์ 20,000 วอน  XX 2022.12.27
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง ใบแสดงความคิดเห็นแพทย์ 10,000 วอน  XX 2022.12.27
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง ใบยืนยันการรักษา 3,000 วอน  XX 2022.12.27
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง ใบยืนยันการออกจากโรงพยาบาล 3,000 วอน  XX 2022.12.27
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง สำเนาเวชระเบียน
(1 ถึง 5 แผ่น)
 1,000 วอน  XX 2022.12.27
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง สำเนาเวชระเบียน
(6 แผ่นขึ้นไป)
 100 วอน  XX 2022.12.27
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง วีดีโอเวชระเบียน (ซีดี) 10,000 วอน  XX 2022.12.27
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง วีดีโอเวชระเบียน (ดีวีดี) 20,000 วอน  XX 2022.12.27
ค่าธรรมเนียมการรับรองค่าธรรมเนียมการรับรอง สำเนาใบรับรองและใบรับรองแพทย์ 1,000 วอน  XX 2022.12.27

* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คุ้มครองจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/วิธีการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล ใช่
* สำหรับหัตถการดูแลผิวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%