โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

LIENJANG PLASTIC SURGERY

การแก้ไข
กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คือ?


เป็นศัลยกรรมที่แก้ไขดวงตาให้สดใสและโตขึ้น

เหมาะสำหรับท่านที่ตาหย่อนคล้อย

ไม่เท่ากัน หรือตาดูเหมือนคนง่วงนอน


LIENJANG PLASTIC SURGERY

เซลฟี่เคสจริง ศัลยกรรมตา

ลีเอนจาง

LIENJANG PLASTIC SURGERY

การแก้ไขกล้ามเนื้อตา

อ่อนแรง ลีเอนจาง

#แบบเย็บ #แบบกรีด

LIENJANG PLASTIC SURGERY

การแก้ไขกล้ามเนื้อตา

อ่อนแรง กรณีไม่มีชั้นตา

ดวงตาดูอึดอัด แต่ไม่อยากได้ตาสองชั้น~

เป็นการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแบบ

ไม่ให้ดูมีเส้นชั้นตา โดยเลือกวิธีการผ่าตัด

แบบเย็บ/แบบกรีด ตามสภาพของชั้นตา

และความต้องการของคนไข้

LIENJANG PLASTIC SURGERY

การแก้ไขกล้ามเนื้อตา

อ่อนแรง เหมาะสำหรับ

LIENJANG PLASTIC SURGERY

ผลลัพธ์ของการแก้ไข

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

LIENJANG PLASTIC SURGERY

ความงามที่ฉันต้องการ

มาเปลี่ยนแปลงที่

ลีเอนจางกันเถอะ!

วิธีการจัดการกับปัญหาหนังตาตก

วิธีการจัดการกับปัญหาหนังตาตกคือการพิจารณาทางเลือกการรักษาที่เหมาะสม เช่น

การเข้ารับการผ่าตัดหนังตาในเกาหลี เพื่อช่วยให้หนังตาดูสดใสและลดการแสดงอาการของหนังตาตก

LIENJANG PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

#ศัลยกรรมตา #ลีเอนจาง แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

#แบบเย็บ #แบบกรีด #แก้ไขกล้ามเนื้อตากรณีไม่มีชั้นตา