โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram
จองคิว

ลีเอนจาง
การผ่าตัดลดปีกจมูก คือ?

ปีกจมูก หรือ รูจมูกใหญ่ ทำให้จมูกโดยรวมดูบานออก เป็นวิธีการผ่าตัดลดปีกจมูก โดยกรีดปีกจมูกและเย็บรวมเข้าด้วยกัน สร้างจมูกรูปทรงจมูกที่เรียวเล็กตามต้องการ

การลดปีกจมูก ลีเอนจาง

รูจมูกในอุดมคติ ความกว้างของปลายรูจมูกจะเท่ากับระยะห่างของระหว่างคิ้ว และเล็กกว่าริมฝีปาก

ไม่กรีด [อิลาสติคุม]

กรณีผิวบาง หรือปีกจมูกไม่กว้างมากนัก ไม่จำเป็นต้องกรีดแผล

การกรีดแผล

กรณีรูจมูกใหญ่มากหรือเนื้อปีกจมูกหนา

หลังกรีดแผลบริเวณปลายรูจมูกทั้งสองข้างแล้ว

เย็บแผล มีรอยกรีดแผลอยู่ที่ปลายรูจมูก แต่จะมองไม่เห็นรอยแผลเป็น

ลดปีกจมูก ลีเอนจาง

โรงพยาบาลศัลยกรรมลีเอนจาง ได้ทำงานผ่าตัดลดปีกจมูกมาแล้วหลายเคส

และทำขั้นตอนที่ซับซ้อนได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและไร้ข้อผิดพลาด

ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็น จุดแข็งที่สุดของโรงพยาบาลเรา

ผ่าตัดลดปีกจมูก

เหมาะสำหรับ

01 l     ท่านที่ปีกจมูกกว้าง ทำให้จมูกดูใหญ่

02 l     ท่านที่สันจมูกสูง แต่ปลายจมูกบาน

03 l     ท่านที่รูปทรงของปีกจมูกไม่สมดุลกับใบหน้า

04 l     ท่านที่ปีกจมูกหย่อนคล้อย ทำให้ดูเหมือนจมูกธนู